42 Gdańska Drużyna Harcerska "Róża Wiatrów"

obszerne opracowanie