42 Gdańska Drużyna Harcerska "Róża Wiatrów"

www.42gdh.pun.pl